Variant 7?

Op 9 april 2017 is door het platform ‘Houd Broekpolder Leefbaar’ een brief naar de leden van de Gedeputeerde Staten en de leden van de Provinciale Staten Noord-Holland gezonden met betrekking tot variant 7, een randweg om Saendelft. In deze brief wordt beschreven dat:

  1. Bureau Witteveen en Bos een casestudie heeft gedaan naar een nieuw ontwerp voor Variant 7
  2. dit een verkeerskundig robuust en financieel interessant concept heeft opgeleverd;
  3. deze variant grote milieu voordelen biedt boven de andere 3 varianten die worden bestudeerd;
  4. wij verzoeken deze variant toe te voegen aan de 3 overige varianten en mee te nemen in de actuele fase van besluitvorming.

Klik op de onderstaande link om de brief te lezen.

2017-04-09 Brief Provincie verbinding A8-A9 Variant 7 versie internet