Stuurgroep kiest nu al vóór Golfbaanvariant

Uit het Noordhollands Dagblad van 20 mei 2017:

’Provincie weigert leefbaarheidstudie voor wijk Heemskerk aansluiting A8-A9’

De provincie Noord-Holland weigert de leefbaarheidseffecten van de Golfbaanvariant op de wijk Broekpolder te onderzoeken. Dat zegt de Heemskerkse wethouder Frank Frowijn (CDA).
De Golfbaanvariant is een van de aansluitmogelijkheden van de A9 op de A8 en zou pal naast de woonwijk Broekpolder komen te liggen. In die nieuwbouwwijk wonen zevenduizend mensen.

,,De leefbaarheidseffecten voor Krommenie-Assendelft zijn onderzocht. Ik heb de provincie verzocht om ook de leefbaarheidseffecten voor de Broekpolder in kaart te brengen en kreeg te horen dat dat niet de bedoeling is’’, hield de wethouder afgelopen donderdagavond de commissie FFE voor. In de Golfbaanvariant takt de A9 naast de Broekpolder af, via een acht meter hoge fly over. De nieuw aan te leggen weg doorklieft daarna de Heemskerkse Golfclub.

De Nulplusvariant is kansarm vanwege leefbaarheidseffecten in Krommenie. De Heemskerkvariant loopt vanaf afslag Heemskerk in de A9 zuidoost tot achter de golfbaan en dan oostwaarts naar de A8. Dit is altijd de voorkeursvariant van de IJmondgemeenten geweest. De LTO is tegen vanwege versnippering van agrarisch areaal.

De stuurgroep A8-A9 kiest op 19 juni een van de drie aansluitingsvarianten. Die keuze zal worden onderbouwd met de resultaten van een Milieu Effect Rapportage en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Deze grote onderzoeken zullen pas kort voor dat moment gereed zijn.

Bewoners van de Broekpolder vrezen een forse toename van geluid en fijnstof bij de Golfbaanvariant. ,,Het is schokkend hoe de provincie Noord-Holland achteloos over een complete woonwijk heen stapt’’, zegt Cees van der Kolk van de actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar.

Beverwijk en Velsen ’schuiven’ in A8-A9

Het IJmondiale blok tegen de Golfbaanvariant in het dossier A8-A9 brokkelt af. ,,Ik kan niet zeggen wat Velsen en Beverwijk hierover in de stuurgroep hebben gezegd. Want dat vind ik niet netjes’’, aldus de Heemskerkse wethouder Frank Frowijn. Frowijn vroeg de commissievergadering om richting te geven aan het college.

,,Moeten we tot het bittere eind blijven knokken voor de Heemskerkvariant óf moeten we accepteren dat het de Golfbaanvariant wordt en proberen die wat minder negatief te maken?’’ De raadsleden en Frowijn kiezen voor het eerste.

De vraag kwam niet voor niets. In de stuurgroep merkt Frowijn dat hij een minderheidsstandpunt inneemt. ,,De opdracht van de raad is duidelijk geweest. Recent nog is opnieuw een motie unaniem aangenomen die de Golfbaanvariant afwijst. Dat levert me nu een confrontatie op met dat dilemma.’’

De IJmond stond als één blok achter Heemskerk. Beverwijk en Velsen stelden in 2014 net als Heemskerk 2,1 miljoen euro beschikbaar voor het project A8-A9. Met een belangrijke voorwaarde: Het geld is beschikbaar, mits gekozen wordt voor de Heemskerkvariant.

Volgens Frowijn wordt nu duidelijk dat de IJmond het niet gaat halen in de stuurgroep als gestemd wordt over een voorkeursalternatief. ,,Ik vond geen luisterend oor voor mijn voorstel om de keuze uit te stellen en meer onderzoek te doen naar effecten in de Broekpolder’’, vertelt Frowijn.

,,Snelheid lijkt de boventoon te voeren. Ik heb aangegeven dat ik in de komende vergadering geen standpunt heb indien de Golfbaanvariant wordt gekozen, omdat ik daarvoor geen mandaat vanuit de raad heb. Dit kwam alleen uit Heemskerk. Ik vind het niet netjes om te vertellen wat Velsen en Beverwijk hierop hebben gereageerd’’, antwoordt wethouder Frowijn op een vraag van John van Dongen van Groenlinks.

Een woordvoerder van Velsen liet donderdag weten: ,,Op dit moment loopt nog een aantal onderzoeken. Deze wacht Velsen eerst af voordat er een beslissing wordt genomen.’’

De gemeente Beverwijk reageert: ,,De Golfbaanvariant is nooit onbespreekbaar geweest voor Beverwijk. Wel heeft de gemeenteraad sinds 2014 de voorkeur voor de Heemskerkvariant, dus dit is een ongewijzigd standpunt. Dat wordt ook door wethouder De Rudder bij de provincie aangegeven.’’