Zorgen over A8-A9

, , ,

23 februari 2017

Broekpolder – Broekpolderbewoners kregen maandag veel informatie over de nieuwe verbindingsweg A8-A9. In restaurant La Citadel in Broekpolder ging VVD IJmond hierover in gesprek. VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser was aanwezig en ook ingenieur Hanneke Kaamer van Hoegee, lid van Provinciale Staten voor VVD. Fractievoorzitter van VVD Beverwijk, Serge Ferraro, leidde de gespreksavond.

Er werd begonnen met het aanbieden van 1000 handtekeningen door Jan Stolk namens actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar tégen de Golfbaanvariant. Hij noemde de overlast van stof en geluid en de komst van 30.000 auto’s per dag meer, als reden voor de petitie. In Broekpolder zijn veel mensen bezorgd over deze Golfbaanvariant, die op enkele tientallen meters van hun huis zou komen. Ook riep Stolk op om de problemen die spelen in Krommenie niet te verleggen naar de Broekpolder, omdat dan ook hier de normen voor wat betreft fijnstof en geluid worden overschreden.

Tijdens de bijeenkomst was er vooral gelegenheid om vragen te stellen. Beide dames lieten veel deskundigheid blijken. Uitgelegd werd dat zeer binnenkort wordt begonnen met het opstellen van een Milieu-effect-rapportage (MER) over de drie overgebleven varianten: de 0+ variant over de Provinciale weg N203; de Heemskerkvariant: een zuidelijkere weg vanaf de aansluitingen A9 bij Uitgeest en door landbouwgebied richting A8 en als derde de Golfbaanvariant, waarbij een (deels verhoogd) knooppunt met lussen wordt aangelegd ter hoogte van Broekpolder waar vandaan de weg door recreatiegebied in de polder richting A8 gaat. Het MER rapport zal helderheid geven over milieu-effecten als fijnstof- en geluid, maar ook over andere gevolgen voor omwonenden. Daarbij zullen ook de kosten worden doorberekend. Dit rapport wordt een belangrijke basis voor de keuze van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten zal daarna haar zegje over de uitgekozen variant doen.

Heel belangrijk dus voor alle Broekpolderbewoners voor wie de spanningen soms hoog oplopen. Vragen als ‘Wat gebeurt er met de waarde van mijn huis?’ en ‘Waarom wisten we dit niet toen we ons huis kochten?’ kwamen naar boven. De tekening van de Golfbaanvariant blijkt al meer dan 45 jaar op de plank te liggen. Er zijn nu drie varianten over, bewoners kunnen van zich laten horen via de actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar, maar ook door op 15 maart te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. VVD laat in ieder geval weten te kiezen voor de Heemskerkvariant. Op de website van provincie Noord-Holland vind je meer informatie. Het MER-rapport zal eind mei openbaar worden gemaakt.

Bron: Heemskerkse courant