Doorsnijdt de A8-A9 ook de Stelling van Amsterdam?

, ,

11 April 2017

In de bres voor de Stelling
© Rondjestelling.nl
De Stelling wordt tegenwoordig door diverse snelwegen doorsneden. Komt de verbinding A8-A9 daar ook nog bij?
Als iemand hart heeft voor de Stelling van Amsterdam, is het Kees de Wildt. Al jaren woont en werkt hij bij een van de forten van de historische verdedigingslinie. Nu trekt hij ten strijde tegen de dreigende aanleg van een snelweg dwars door dit Werelderfgoed.

Kortgeleden schreven de agrariërsorganisatie LTO, de Heemskerkse Golfbaan, de bewonersgroep Busch en Dam, de actiegroep Houdt Broekpolder Leefbaar en nog een paar clubs een brandbrief aan de Unesco.

Of deze werelderfgoedorganisatie wel heel scherp wilde kijken naar de plannen van de provincie Noord-Holland voor de verbinding A8-A9. Want begreep de Unesco wel hoe ernstig die nieuwe weg de Stelling van Amsterdam dreigt aan te tasten?

Artikel afbeelding

Het is niet zo dat deze groepen opeens zeer historisch deskundig zijn geworden. De tekst was voor hen opgesteld door Kees de Wildt, secretaris van de stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam. Hij verzet zich met hand en tand tegen een verbinding A8-A9 dwars door de polder.

Dat zou een aanslag zijn op de Stelling. Terwijl die sinds 1996 nota bene de status Werelderfgoed heeft, net als bijvoorbeeld de Taj Mahal en de piramiden van Gizeh. ,,De provincie heeft daar indertijd veel moeite voor moeten doen.

Artikel afbeelding

Maar de status is terecht: Amsterdam is de enige stad ter wereld die met een kring van water kon worden verdedigd. Die werelderfgoedstatus is een ’unique selling point’. Niet voor niets zijn drie provincieambtenaren fulltime met de Stelling bezig. Maar ondertussen is dezelfde provincie bezig met plannen om de Stelling wéér verder aan te tasten. Terwijl daar sinds 1996 al zoveel mee is gebeurd.’’

Twee van de drie A8-A9-varianten zouden volgens De Wildt een grove aantasting betekenen. ,,In deze hoek van de Stelling bevindt zich het laatste redelijk intacte inundatiegebied. Dat dreigt nu door een grote weg te worden opgesplitst.’’

Artikel afbeelding

Ook gaat zo’n weg helemaal tegen het idee van de Stelling in. ,,Dat was een grote ondoordringbare ring van water. Overal waar een dijk of spoorlijn liep, waarover de vijand toch zou kunnen binnendringen, stond een fort. Als je zo’n extra weg aanlegt, zou je daar in feite ook een groot fort moeten bouwen.’’

Ook dreigt er geschiedvervalsing, zegt hij. ,,In de Heemskerkvariant willen ze de weg met een tunnel onder De Kil door voeren. Dat is een 1000 jaar oude waterloop, een rest van het Oer-IJ. Maar, om kosten te sparen, willen ze die Kil wél een stukje verleggen. Er een kanaaltje van maken, zeg maar.’’

Open landschap

De Wildt kan zich niet voorstellen dat Unesco akkoord gaat met de Heemskerk- of de Golfbaanvariant. ,,Unesco stelt dat de kernwaarden van de Stelling – de forten, de dijken, het open landschap – niet verder mogen worden aangetast.’’ Mocht het toch zo ver komen, dan staat hij klaar. ,,Dan gaan we naar de Raad van State.’’

Wat moet er volgens hem eigenlijk wel gebeuren? ,,Volgens mij hoeft er geen nieuwe weg te komen. Maar als er iets moet, pleit ik voor een weg rond Saendelft. De Unesco heeft die ’variant 7’ als minst schadelijke aangewezen. Toch werkt de provincie hem niet uit.’’ Inmiddels ligt er, weet hij, een rapport van bureau Witteveen en Bos bij de provincie, over precies die variant. Kortom, de strijd gaat voort.

Bron: Noordhollands dagblad

Zorgen over A8-A9

, , ,

23 februari 2017

Broekpolder – Broekpolderbewoners kregen maandag veel informatie over de nieuwe verbindingsweg A8-A9. In restaurant La Citadel in Broekpolder ging VVD IJmond hierover in gesprek. VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser was aanwezig en ook ingenieur Hanneke Kaamer van Hoegee, lid van Provinciale Staten voor VVD. Fractievoorzitter van VVD Beverwijk, Serge Ferraro, leidde de gespreksavond.

Er werd begonnen met het aanbieden van 1000 handtekeningen door Jan Stolk namens actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar tégen de Golfbaanvariant. Hij noemde de overlast van stof en geluid en de komst van 30.000 auto’s per dag meer, als reden voor de petitie. In Broekpolder zijn veel mensen bezorgd over deze Golfbaanvariant, die op enkele tientallen meters van hun huis zou komen. Ook riep Stolk op om de problemen die spelen in Krommenie niet te verleggen naar de Broekpolder, omdat dan ook hier de normen voor wat betreft fijnstof en geluid worden overschreden.

Tijdens de bijeenkomst was er vooral gelegenheid om vragen te stellen. Beide dames lieten veel deskundigheid blijken. Uitgelegd werd dat zeer binnenkort wordt begonnen met het opstellen van een Milieu-effect-rapportage (MER) over de drie overgebleven varianten: de 0+ variant over de Provinciale weg N203; de Heemskerkvariant: een zuidelijkere weg vanaf de aansluitingen A9 bij Uitgeest en door landbouwgebied richting A8 en als derde de Golfbaanvariant, waarbij een (deels verhoogd) knooppunt met lussen wordt aangelegd ter hoogte van Broekpolder waar vandaan de weg door recreatiegebied in de polder richting A8 gaat. Het MER rapport zal helderheid geven over milieu-effecten als fijnstof- en geluid, maar ook over andere gevolgen voor omwonenden. Daarbij zullen ook de kosten worden doorberekend. Dit rapport wordt een belangrijke basis voor de keuze van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten zal daarna haar zegje over de uitgekozen variant doen.

Heel belangrijk dus voor alle Broekpolderbewoners voor wie de spanningen soms hoog oplopen. Vragen als ‘Wat gebeurt er met de waarde van mijn huis?’ en ‘Waarom wisten we dit niet toen we ons huis kochten?’ kwamen naar boven. De tekening van de Golfbaanvariant blijkt al meer dan 45 jaar op de plank te liggen. Er zijn nu drie varianten over, bewoners kunnen van zich laten horen via de actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar, maar ook door op 15 maart te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. VVD laat in ieder geval weten te kiezen voor de Heemskerkvariant. Op de website van provincie Noord-Holland vind je meer informatie. Het MER-rapport zal eind mei openbaar worden gemaakt.

Bron: Heemskerkse courant

Krachten tegen Golfbaanvariant gebundeld

,

De bewoners van de IJmond, in het bijzonder van de Broekpolder, hebben hun krachten gebundeld met de bijna duizend leden van de golfvereniging.

Binnenkort treft u hier meer actuele informatie aan.

De pers kan via dit mailadres contact opnemen: pers@golfbaanvariant.nl