Het “oude Badhoevedorp scenario” voor de Broekpolder

, , ,

10 April 2017

Na deze situatie bij Badhoevedorp, na zoveel jaar te hebben opgelost, willen ze nu het “oude Badhoevedorp scenario” voor de Broekpolder. Dat is toch volstrekt onlogisch?

BADHOEVEDORP Minder geluidsoverlast, minder fijnstof en minder viaducten: dat de A9 niet langer dwars door hun dorp loopt, stemt veel inwoners van Badhoevedorp tevreden. “Dat die weg helemaal weg is, is natuurlijk een opluchting.”

Sommige dorpelingen vieren de omlegging van het gewraakte stuk asfalt bijzonder uitgebreid. Zo gaat bij Dick van Rooien de vlag uit en komen er zelfs gebakjes op tafel. “Het is stil in Bad-hoe-ve-dorp…”, zingt hij op de melodie van het voetballied ‘Het is stil aan de overkant…’.

Balkon
Rita Roest verwacht vanaf nu veel meer tijd door te brengen op haar balkon, van waar ze voorheen op het voorbijzoevende verkeer neerkeek. “Ik zat hier eigenlijk nooit, nee. Vijf minuutjes en dan had ik er wel genoeg van.”

Ook de leerlingen van een basisschool langs de oude snelweg zijn blij met de rust. Een jongetje vertelt hoe het verkeer hem uit z’n concentratie haalde. “Dat vond ik niet zo leuk bij het lezen.” De oorbeschermers, die de juffen en meesters soms uitdeelden, kunnen terug in de kast.

Schiphol
Een man die in de muisstille bibliotheek een krantje zit te lezen, denkt niet dat de geluidsoverlast drastisch afneemt. Hij merkt er vooralsnog in ieder geval niet veel van. “Want Schiphol zijn we meer gaan horen.”

Klik hier om naar artikel en filmpje te gaan

Verkeerslawaai schaadt ontwikkeling kinderen

11 april 2017

RIVM doet onderzoekHet RIVM gaat in Nederland onderzoeken hoe kinderen lijden onder lawaai. 5-jarigen die wonen in een omgeving met veel verkeersgeluid, lopen tot drie maanden achter in hun ontwikkeling, blijkt uit recent Duits onderzoek.

Kinderen hoeven niet naast een vliegveld te wonen om last van lawaai te hebben. Ook verkeersgeluid kan er voor zorgen dat ze minder goed slapen én zich zo minder goed ontwikkelen, zo toont de Universiteit van Wuppertal aan in een onderzoek onder vijfduizend 5-jarigen.

Kleuters die ’s nachts aan 10 decibel meer dan gemiddeld (44 decibel) worden blootgesteld door (trein)verkeer, lopen in hun ontwikkeling tot drie maanden achter bij kinderen die niet te maken hebben met die extra decibellen.

Als kinderen op hun 5de jaar al 3 maanden achterlopen, dan kan het moeilijk zijn om dat later weer in te halen, zeker als er niets aan de lawaaierige omstandigheden verandert

Hoogleraar onderwijseconomie Kerstin Schneider

Nederland
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt dat de Duitse studie onderstreept hoe belangrijk het is om ook hier heel grondig te onderzoeken wat voor effect geluid in de leefomgeving op kinderen heeft, nu en later in hun leven. Geluidsdeskundige van het RIVM Irene van Kamp: ,,We bereiden een zeer groot onderzoek voor onder duizenden kinderen vanaf de zwangerschap. We volgen ze tot volwassen leeftijd, om de lange termijneffecten te kunnen meten.”

Precies dat is waar in het Duitse onderzoek voor wordt gewaarschuwd, aldus hoogleraar onderwijseconomie in Wuppertal Kerstin Schneider: ,,Als kinderen op hun 5de jaar al 3 maanden achterlopen, dan kan het moeilijk zijn om dat later weer in te halen, zeker als er niets aan de lawaaierige omstandigheden verandert.”

Meerdere fronten
De ontwikkelingsachterstand van de Duitse kinderen is meetbaar op meerdere fronten: zowel wat motoriek als taal en rekenen betreft, constateerden de onderzoekers op basis van een test die alle kleuters daar voorafgaand aan de basisschool krijgen. Hun sociaal-economische achtergrond maakt niet uit voor het verband tussen geluid en achterstand.

Het maximale aantal decibellen dat ’s nachts in Wuppertal werd berekend is 67 wat gelijk staat aan het geluid van een televisie die aanstaat op normaal volume. Het gemiddelde geluidsniveau ligt slechts op 44 decibel. Hoogleraar Schneider verwacht dat de situatie in Wuppertal niet veel verschilt van die in andere steden. Dus ook in Nederland, waar bovendien de meerderheid van de mensen in verstedelijkt gebied woont.

bron: Francine Wildenborg Laatste update: 12-04-17, 00:00

Platform van bewoners strijdt tegen ‘Golfbaanvariant’ als verbinding A8-A9

,

6 maart 2017

Het platform Houd Broekpolder Leefbaar (HBL) wil niet dat de Provincie Noord-Holland kiest voor de Golfbaanvariant als verbinding voor de snelwegen A8-A9. Want als de keuze wel op deze variant valt, dan betekent nog meer verkeersoverlast en luchtverontreiniging voor de bewoners van de Broekpolder in Heemskerk en Beverwijk.
”De Golfbaanvariant als verbindingsweg zal dan heel dicht tegen onze woonwijk aangelegd worden. Nog meer herrie en fijnstof. En daar zitten wij absoluut niet op te wachten”, vertelt Cees van der Kolk namens het platform. ”We zijn momenteel met allerlei politici van de Provincie in het gesprek. Hen te overtuigen dat deze variant niet goed is voor de 9000 bewoners van de Broekpolder.”

Facebookpagina

Het platform Houd Broekpolder Leefbaar informeert bewoners via diverse media over het ontwerp- en besluitvormingstraject rond de A8-A9. Daarnaast legt het contacten met locale en provinciale politici. Ook neemt het platform deel aan de klankbordgroep A8-A9 en volgt het ontwerptraject en dient daarover vragen in bij de Provincie.
Het platform heeft op zijn Facebookpagina een petitie staan tegen de Golfbaanvariant. Deze is reeds door 1250 mensen ondertekend. ”Maar we zoeken nog veel meer bewoners om ons te ondersteunen in dit project”, zegt Van der Kolk. ”Daarom vragen wij de bewoners van Heemskerk én Beverwijk om in groten getale onze petitie te ondertekenen. Daarmee spreken zij zich uit tegen de Golfbaanvariant en dat vergroot de kans dat onze volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten een ander traject voor de A8-A9 zullen kiezen. Daarmee helpen zij om een onleefbare situatie in de Broekpolder te voorkomen.”

Politici

De Provincie Noord-Holland zal in mei van dit jaar uit drie varianten, waaronder de Golfbaanvariant, een keuze moeten maken welk traject de A8 en de A9 met elkaar verbinden. Het platform Houd Broekpolder Leefbaar is momenteel bezig om allerlei politici in het Provinciehuis te overtuigen dat de Golfbaanvariant niet de beste is. ”We zijn momenteel volop aan het lobbyen en hebben reeds met mensen van verschillende politieke partijen gesproken. Voor politici van D66 en de PVV hebben wel al een presentatie gegeven. Dagelijks rijden over het deel van de A9 bij de Broekpolder 90.000 auto’s. Met de komst van de Golfbaanvariant wordt dit aantal verdubbeld. Dat houdt qua geluidsoverlast en verontreiniging ook een verdubbeling in. We hopen dat hen dit is duidelijk gemaakt”, aldus Van der Kolk.
Bewoners kunnen de petitie het beste benaderen via de Facebookpagina van het platform: https://www.facebook.com/a8a9tegen/
Mensen die het platform willen ondersteunen maar geen Facebook hebben, kunnen direct naar de petitiepagina via deze link: https://petities.nl/petitions/geen-golfbaanvariant-voor-de-a8-a9-verbinding.

Rodi.nl : Artikel geplaatst op maandag 06 maart 2017

Politiek en bewoners in gesprek over A8/A9

28 februari 2017

VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser kwam 20 februari 2017 naar de Broekpolder om in gesprek te gaan met inwoners van Beverwijk en Heemskerk.

Lees hier meer…

Zorgen over A8-A9

, , ,

23 februari 2017

Broekpolder – Broekpolderbewoners kregen maandag veel informatie over de nieuwe verbindingsweg A8-A9. In restaurant La Citadel in Broekpolder ging VVD IJmond hierover in gesprek. VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser was aanwezig en ook ingenieur Hanneke Kaamer van Hoegee, lid van Provinciale Staten voor VVD. Fractievoorzitter van VVD Beverwijk, Serge Ferraro, leidde de gespreksavond.

Er werd begonnen met het aanbieden van 1000 handtekeningen door Jan Stolk namens actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar tégen de Golfbaanvariant. Hij noemde de overlast van stof en geluid en de komst van 30.000 auto’s per dag meer, als reden voor de petitie. In Broekpolder zijn veel mensen bezorgd over deze Golfbaanvariant, die op enkele tientallen meters van hun huis zou komen. Ook riep Stolk op om de problemen die spelen in Krommenie niet te verleggen naar de Broekpolder, omdat dan ook hier de normen voor wat betreft fijnstof en geluid worden overschreden.

Tijdens de bijeenkomst was er vooral gelegenheid om vragen te stellen. Beide dames lieten veel deskundigheid blijken. Uitgelegd werd dat zeer binnenkort wordt begonnen met het opstellen van een Milieu-effect-rapportage (MER) over de drie overgebleven varianten: de 0+ variant over de Provinciale weg N203; de Heemskerkvariant: een zuidelijkere weg vanaf de aansluitingen A9 bij Uitgeest en door landbouwgebied richting A8 en als derde de Golfbaanvariant, waarbij een (deels verhoogd) knooppunt met lussen wordt aangelegd ter hoogte van Broekpolder waar vandaan de weg door recreatiegebied in de polder richting A8 gaat. Het MER rapport zal helderheid geven over milieu-effecten als fijnstof- en geluid, maar ook over andere gevolgen voor omwonenden. Daarbij zullen ook de kosten worden doorberekend. Dit rapport wordt een belangrijke basis voor de keuze van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten zal daarna haar zegje over de uitgekozen variant doen.

Heel belangrijk dus voor alle Broekpolderbewoners voor wie de spanningen soms hoog oplopen. Vragen als ‘Wat gebeurt er met de waarde van mijn huis?’ en ‘Waarom wisten we dit niet toen we ons huis kochten?’ kwamen naar boven. De tekening van de Golfbaanvariant blijkt al meer dan 45 jaar op de plank te liggen. Er zijn nu drie varianten over, bewoners kunnen van zich laten horen via de actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar, maar ook door op 15 maart te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. VVD laat in ieder geval weten te kiezen voor de Heemskerkvariant. Op de website van provincie Noord-Holland vind je meer informatie. Het MER-rapport zal eind mei openbaar worden gemaakt.

Bron: Heemskerkse courant

Krachten tegen Golfbaanvariant gebundeld

,

De bewoners van de IJmond, in het bijzonder van de Broekpolder, hebben hun krachten gebundeld met de bijna duizend leden van de golfvereniging.

Binnenkort treft u hier meer actuele informatie aan.

De pers kan via dit mailadres contact opnemen: pers@golfbaanvariant.nl