Geen extra tunnelvariant Verbinding A8-A9

, ,

De tunnelvariant voor het Nul-plusalternatief wordt door Gedeputeerde Staten (GS) niet toegevoegd aan de planstudie Verbinding A8-A9. GS geven hiermee gehoor aan het dringende advies van de regio, verenigd in de stuurgroep Verbinding A8-A9. Deze sprak zich eind vorige maand unaniem uit tegen het toevoegen van de tunnelvariant aan het onderzoek.

GS hechten veel waarde aan de regionale samenwerking in het project Verbinding A8-A9 en hebben het advies van de stuurgroep de doorslag laten geven in hun besluit. De stuurgroep acht het ongewenst dat de besluitvorming over de Verbinding A8-A9 opnieuw vertraging oploopt. Daarnaast staat de stuurgroep achter de afgewogen keuzes voor het gekozen Nul-plusalternatief. Dat ontwerp is vervolgens ook met de omgeving besproken. Dit betekent dat het best scorende Nul-plusalternatief (de viaductvariant) wordt uitgewerkt in de Milieu Effect Rapportage.

Onderzoeken van effecten

Voor het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 worden, naast het Nul-plusalternatief, nog twee alternatieven onderzocht: het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief. Voor deze drie alternatieven wordt momenteel onderzocht wat de effecten zijn op het verkeer, het milieu, de economie en de landbouw. Al deze onderzoeken vormen met elkaar de Milieu Effect Rapportage (MER). In de MER worden onder andere de effecten op de geluidsbelasting, de luchtkwaliteit (fijnstof) en de natuur in beeld gebracht.

Verdere procedure

De MER wordt vervolgd met de in januari vastgestelde voorkeursontwerpen. De uitkomsten van de MER onderzoeken stellen de bestuurders van de samenwerkende partijen in staat om een voorlopig voorkeursalternatief te kiezen. Nu er geen extra variant onderzocht wordt, is de verwachting dat GS nog voor het zomerreces hierover besluiten. Daarna start de inspraakprocedure en is er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

3 alternatieven
Naar het nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) wordt onderzoek gedaan.

‘Aanleg A8-A9 hoogst twijfelachtig’

,

HEEMSKERK – De aanleg van de verbindingsweg A8-A9 is op de lange baan geschoven. Dat is de indruk van wethouder Cees Beentjes in Heemskerk.

De wethouder trekt zijn conclusie uit de investeringsplannen van mobiliteitsminister Melanie Schultz van Haegen. Zij liet deze week de Tweede Kamer weten wat zij tot 2020 zoal van plan is. In haar ’prioritering’ komt de aanleg van de verbinding A8-A9 niet voor.

,,Hij staat er gewoon niet bij’’, lichtte wethouder Beentjes de politieke partijen in. De kans op deze felbegeerde schakel tussen de A8 en A9 is daarmee zo goed als verkeken, denkt hij.

 Beentjes betreurt de gang van zaken, maar hij is nauwelijks verrast.

Bron: http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/kennemerland/article9760571.ece/

Het “oude Badhoevedorp scenario” voor de Broekpolder

, , ,

10 April 2017

Na deze situatie bij Badhoevedorp, na zoveel jaar te hebben opgelost, willen ze nu het “oude Badhoevedorp scenario” voor de Broekpolder. Dat is toch volstrekt onlogisch?

BADHOEVEDORP Minder geluidsoverlast, minder fijnstof en minder viaducten: dat de A9 niet langer dwars door hun dorp loopt, stemt veel inwoners van Badhoevedorp tevreden. “Dat die weg helemaal weg is, is natuurlijk een opluchting.”

Sommige dorpelingen vieren de omlegging van het gewraakte stuk asfalt bijzonder uitgebreid. Zo gaat bij Dick van Rooien de vlag uit en komen er zelfs gebakjes op tafel. “Het is stil in Bad-hoe-ve-dorp…”, zingt hij op de melodie van het voetballied ‘Het is stil aan de overkant…’.

Balkon
Rita Roest verwacht vanaf nu veel meer tijd door te brengen op haar balkon, van waar ze voorheen op het voorbijzoevende verkeer neerkeek. “Ik zat hier eigenlijk nooit, nee. Vijf minuutjes en dan had ik er wel genoeg van.”

Ook de leerlingen van een basisschool langs de oude snelweg zijn blij met de rust. Een jongetje vertelt hoe het verkeer hem uit z’n concentratie haalde. “Dat vond ik niet zo leuk bij het lezen.” De oorbeschermers, die de juffen en meesters soms uitdeelden, kunnen terug in de kast.

Schiphol
Een man die in de muisstille bibliotheek een krantje zit te lezen, denkt niet dat de geluidsoverlast drastisch afneemt. Hij merkt er vooralsnog in ieder geval niet veel van. “Want Schiphol zijn we meer gaan horen.”

Klik hier om naar artikel en filmpje te gaan

Analyse: De tunnel is terug (maar waarom eigenlijk?)

,

12 Maart 2017 

De besluitvorming rond de A8-A9-verbinding begint op een soap te lijken. Een soap die voorlopig nog niet ten einde is. De beslissing is vier maanden uitgesteld tot na de zomer. En in plaats van drie zijn nu weer vier alternatieven.

In januari maakte de provincie bekend dat er nog drie alternatieven waren: Heemskerk, Golfbaan en Krommenie maar die laatste was plots van een tunnel in een viaduct veranderd (dat kan in een soap).

Twee maanden later is de tunnel weer terug, of zoals de Provincie het formuleert: “Tunnelvariant voor Nul-plusalternatief mogelijk toegevoegd aan planstudie Verbinding A8-A9.”

In de jaren zeventig was er maar één alternatief: de A8 doortrekken dwars door (over, onder) Assendelft. In 2014 worden nieuwe plannen gepresenteerd met zeven alternatieven, inclusief vijf verschillende nieuwe wegen – die zouden trouwens allemaal ongelijkvloers Assendelft kruisen.

Lees meer…